Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

pilot

Giriş

UÇUŞ PERSONELİNİN SEÇİMİ

Havacılık Dairesi Başkanlığı; ihtiyaç duyduğu pilot, uçuş ekibi seçimi ve alımı için teşkilata yapacağı yazılı duyuruda aranacak şartları düzenler ve belirler. Belirlenen hususlar arasında, aşağıda yazılı genel şartların olması zorunludur.
a)      Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olmak,
b)      Asaleti tasdik olmak,
c)     Mevcut olması halinde, yapılacak olan performans değerlendirmesinde en az “iyi” derecede puan almış olmak,
ç)   Kıdeme müessir herhangi bir ceza almamış olmak,
d)     Pilotlar için 27 yaşından gün almamış olmak,
e)      Pilotlar için Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi mezunu veya sayılıyor olmak,
f)       Uçuş ekibi için, Havacılık Dairesi Başkanlığınca ihtiyaç duyulan bölümlerden;
 
1)      Lise mezunlarından 26 yaşından gün almamış olmak,
2)      Önlisans mezunlarından 28 yaşından gün almamış olmak,
3)   Lisans eğitimini yapmış olanlar 30 yaşından gün almamış olmak,
4)   Yüksek lisans eğitimini yapmış olanlar 32 yaşından gün almamış olmak,
5)   Doktora eğitimini yapmış olanlar 34 yaşından gün almamış olmak,
 
(2) Şartları taşıyanlardan müracaat eden personele, Havacılık Dairesi Başkanlığı Uçuş Kıymetlendirme Kurulu kararı ile Havacılık Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğünce;
a)      Yabancı dil yeterlilik,
b)      Fiziksel ve fizyolojik yeterlilik,
c)      Kişilik ve Psikoteknik değerlendirme,
ç)  Teknik bilgi yeterlilik ve uygulama (sadece uçuş ekibi için)
d)     Uçuş testi,
e)      Mülakat,
yapılarak  “uçuşa elverişlilik” sağlık raporu almaları için sevk yapılır.
 
Yer ve hava lojistik hizmetlerinde görev yapacak personelin seçimi
 
 (1) Uçuş hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, yer ve hava lojistik hizmetlerinde çalıştırılacak personel, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu kararı ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca yapılacak mülakat sınavı sonucu, teşkilat mensupları içinden belirlenerek, yurtiçindeki özel veya kamu kuruluşlarında ya da Daire Başkanlığının kendi bünyesinde düzenlenecek kurslara katılmaları sağlanır.
 • Meroloji Genel Müdürlüğü
 • Devlet Hava Meydanları
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS